پیش بینی فوتبال
پیش بینی سایت online90.ir
قبل از پیش بینی نکات را بخوانید

نکات قابل توجه قبل از پیش بینی

1:نام ونام خانوادگی را به طور کامل بنویسید
2 :هر کس یکبار باید نتیجه را پیش بینی کند
3:به برندگان کارت شارژ هدیه داده خواهد شد
4 :حتما بعد از پیش بینی شماره موبایل خود را در قسمت وب ارسال کنید مانند زیر:
5 :2-1به سود تراکتور شماره:090000000

6: کسانی در قرعه کشی شرکت داده میشود که عینا نتیجه را پیش بینی کنند

پیش بینی

بازی تراکتور سازی تبریز - پرسپولیس تهران را پیش بینی کنید

به صورت زیر پیش بینی کنید

2-1به سود ---- 09180000000

پیش بینی کنید

کدستان

[Link_Auto_Form]